مرکز رشد واحدهای فناور پیشرفته مخابرات جهاددانشگاهی خواجه نصیر

مرکز رشد واحدهای فناور پیشرفته مخابرات جهاددانشگاهی خواجه نصیر

رویداد‌ها۳
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۹
ارتباط با مرکز رشد واحدهای فناور پیشرفته مخابرات جهاددانشگاهی خواجه نصیر
شماره برگزارکننده
۰۲۱-۸۸۵۲۰۰۲۱-۲ داخلی ۱۰۱ علی ذاکری ۰۹۱۲۱۴۸۵۲۲۱
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره مرکز رشد واحدهای فناور پیشرفته مخابرات جهاددانشگاهی خواجه نصیر

مرکز رشد واحدهای فناور پیشرفته مخابرات جهاددانشگاهی خواجه نصیر