مرکز رشد دانشگاه شاهد

مرکز رشد دانشگاه شاهد

رویداد‌ها۲۰
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۹۷
ارتباط با مرکز رشد دانشگاه شاهد
شماره برگزارکننده
۰۹۳۷۸۵۶۲۱۰۳
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره مرکز رشد دانشگاه شاهد

مرکز رشد دانشگاه شاهد(واحد فناوری انرژی های نو)