مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات

مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات

رویداد‌ها۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۸۸
ارتباط با مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات
وبسایت
http://www.kstp.ir
شماره برگزارکننده
۰۵۱-۳۵۰۰۳۳۳۳
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی