مرکز رشد فناوری انرژی پارک خراسان

مرکز رشد فناوری انرژی پارک خراسان

رویداد‌ها۲
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۲
ارتباط با مرکز رشد فناوری انرژی پارک خراسان
شماره برگزارکننده
۰۹۱۵۲۴۲۱۷۷۵
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره مرکز رشد فناوری انرژی پارک خراسان

پارک علم و فناوری خراسان