مرکز رشد فناوری ها و هنر قرآنی جهاد دانشگاهی

مرکز رشد فناوری ها و هنر قرآنی جهاد دانشگاهی

رویداد‌ها۳۷
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۵۲۳
ارتباط با مرکز رشد فناوری ها و هنر قرآنی جهاد دانشگاهی
شماره برگزارکننده
۰۲۱۶۶۴۱۰۱۸۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی