مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی جهاددانشگاهی ارومیه

مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی جهاددانشگاهی ارومیه

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۸
ارتباط با مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی جهاددانشگاهی ارومیه
شماره برگزارکننده
۰۴۴-۳۲۴۱۷۳۵۱
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی جهاددانشگاهی ارومیه

مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی جهاددانشگاهی ارومیه