مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان طبس

مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان طبس

رویداد‌ها۵
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۴
ارتباط با مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان طبس
شماره برگزارکننده
۰۵۶۳۲۸۳۳۸۰۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی