مرکز رشد واحدهای فناور و شرکت های دانش بنیان دانشگاه جامع امام حسین(ع)

مرکز رشد واحدهای فناور و شرکت های دانش بنیان دانشگاه جامع امام حسین(ع)

رویداد‌ها۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۱
ارتباط با مرکز رشد واحدهای فناور و شرکت های دانش بنیان دانشگاه جامع امام حسین(ع)
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام