مرکز رشد و توسعه فناوری های نوین شهری

مرکز رشد و توسعه فناوری های نوین شهری

رویداد‌ها۱۴
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴۸
ارتباط با مرکز رشد و توسعه فناوری های نوین شهری
شماره برگزارکننده
۰۹۱۹۰۲۸۲۱۲۶
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام