مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه اصفهان

مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه اصفهان

رویداد‌ها۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۳۵
ارتباط با مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه اصفهان
شماره برگزارکننده
۰۳۱-۳۷۹۳۴۳۸۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی