مرکز شتابدهی نوآوری دانشگاه خلیج فارس بوشهر

مرکز شتابدهی نوآوری دانشگاه خلیج فارس بوشهر

رویداد‌ها۲
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۸۱
ارتباط با مرکز شتابدهی نوآوری دانشگاه خلیج فارس بوشهر
شماره برگزارکننده
۰۹۳۶۱۰۹۰۴۱۳
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام