مرکز شتابدهی نوآوری

مرکز شتابدهی نوآوری

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۹۹
ارتباط با مرکز شتابدهی نوآوری
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره مرکز شتابدهی نوآوری

مرکز شتابدهی نوآوری پارک فناوری پردیس