مرکز شتابدهی نوآوری

مرکز شتابدهی نوآوری

رویداد‌ها۲
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۱۶
ارتباط با مرکز شتابدهی نوآوری
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره مرکز شتابدهی نوآوری

مرکز شتابدهی نوآوری پارک فناوری پردیس