مرکز علمی کاربردی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

مرکز علمی کاربردی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

رویداد‌ها۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴۲
ارتباط با مرکز علمی کاربردی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام