مرکز مالی ایران

مرکز مالی ایران

رویداد‌ها۱۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۸
ارتباط با مرکز مالی ایران
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره مرکز مالی ایران

مرکز مالی ایران، به عنوان بازوی آموزشی بورس ایران فعالیت خود را در جهت ارتقای سطح آموزشی سرمایه گذاران بازار سرمایه قرار داده است. در این راستا، برگزاری دوره آموزش مقررات بازار پایه، پس از تغییراتی که در ذیل این بازار رخ داد، به عنوان ماموریت در دستور کار خود قرار داده است.