مرکز مشاوره بهزیست

مرکز مشاوره بهزیست

رویداد‌ها۳
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۴
ارتباط با مرکز مشاوره بهزیست
شماره برگزارکننده
۰۲۱۸۶۰۷۰۷۵۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره مرکز مشاوره بهزیست

اولین مرکز تخصصی تربیت مشاور در ایران

زیر نظر و با مدیریت دکتر یاسر مدنی (فوق دکترای مشاوره کوتاه مدت از آمریکا و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)