مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی زندگی عاقلانه

مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی زندگی عاقلانه

رویداد‌ها۲
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۵
ارتباط با مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی زندگی عاقلانه
شماره برگزارکننده
۰۲۵۳۲۹۰۵۲۵۴
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی زندگی عاقلانه

مدرس کارگاه : دکتر علی رضا عابدین روان کاو از امریکا