مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری دانشگاه تربیت مدرس

مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری دانشگاه تربیت مدرس

رویداد‌ها۲
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲
ارتباط با مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری دانشگاه تربیت مدرس
شماره برگزارکننده
۰۹۱۲۶۷۹۳۸۳۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی