مرکز مطالعات مهندسی فرآیند کسب و کار و مدیریت منابع دانشگاه تهران

مرکز مطالعات مهندسی فرآیند کسب و کار و مدیریت منابع دانشگاه تهران

رویداد‌ها۸
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳۵
ارتباط با مرکز مطالعات مهندسی فرآیند کسب و کار و مدیریت منابع دانشگاه تهران
شماره برگزارکننده
۰۹۱۴۶۶۵۷۵۷۳
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی