مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، شورای اسلامی شهر تهران، شورای عالی استان ها، مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، وزارت علوم و همه های دانشگاه های کشور

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، شورای اسلامی شهر تهران، شورای عالی استان ها، مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، وزارت علوم و همه های دانشگاه های کشور

رویداد‌ها۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴۵
ارتباط با مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، شورای اسلامی شهر تهران، شورای عالی استان ها، مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، وزارت علوم و همه های دانشگاه های کشور
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام