مرکز ملی نوآوری اجتماعی

مرکز ملی نوآوری اجتماعی

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۵۹
ارتباط با مرکز ملی نوآوری اجتماعی
شماره برگزارکننده
۸۲۸۸۴۰۳۳
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره مرکز ملی نوآوری اجتماعی

نوآوران اجتماعی نگرش های خلاقانه ای برای حل مسائل و معضلات خرد و کلان جامعه ارائه می کنند و می کوشند مأموریت خود را از طریق شناسایی و تشویق فرصت های تازه و بهره گیری هنرمندانه و هوشمندانه از منابع در دسترس به انجام رسانند.از این رو مرکز نوآوری اجتماعی با استفاده از روش های نوآورانه راه حل های لازم برای حل معضلات و آسیب های اجتماعی را با استفاده از ظرفیت فکری و دانش متخصصان و صاحبان ایده شناسایی کرده و سیاست ها و مدل های اجرایی لازم را ارائه می نماید.