مرکز مهندسی رباتیک دانشگاه تهران

ارتباط با مرکز مهندسی رباتیک دانشگاه تهران
درباره مرکز مهندسی رباتیک دانشگاه تهران

مرکز مهندسی رباتیک با بهره گیری از اساتید برجسته دانشگاه تهران و تجهیزات پیشرفته رباتیکی در حوزه های آموزش، ترویج، مسابقات، نوآوری و تجاری سازی فناوریهای رباتیک در دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران فعالیت می نماید. این مجموعه اقدام به ایجاد مرکزی جدید، تخصصی و پیشرفته برای آموزش دانش آموزان و دانشجویان علاقمند به رباتیک در سنین مختلف نموده است.