مرکز نوآوران خلاق با گامهای نو

ارتباط با مرکز نوآوران خلاق با گامهای نو
درباره مرکز نوآوران خلاق با گامهای نو

تازه وارد دنیای کسب و کار شده اید یا به فکر توسعه بازار فعالیت ها و خدمات خود هستید؟!

درجستجوی یک اتاق کار هستید تا هم امکان حفظ ارتباط شما با مشتریان برقرار باشد و هم هزینه های آن با بودجه شما مطابقت کند؟

در شهرستان یا خارج از کشور هستید و همیشه آرزوی داشتن یک محل کار در بهترین نقطه تهران را داشته اید؟

مرکز نوآوران خلاق با گامهای نو ؛?پاسخگوی تمام خواسته های شما با کلیه امکانات موجود در یک مجموعه حرفه ای در "اتاق کارمشارکتی" خواهد بود.