مرکز نوآوری آب و آینه

مرکز نوآوری آب و آینه

رویداد‌ها۲
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴
ارتباط با مرکز نوآوری آب و آینه
شماره برگزارکننده
۰۲۱۲۲۲۴۷۴۷۴
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره مرکز نوآوری آب و آینه

مرکز نوآوری آب و آینه با مأموریت تخصصی توسعه کسب و کارهای فناوری آموزشی، پشتیبان نوآوری باز مدرسه آب و آینه در راستای تحقق مدرسه با قابلیت پرورش انسان نوآور ایرانی است. این مرکز در جذب و پرورش ایده‌های کسب و کارهای ادتک، بر ارتباط آن با اسناد تحول بنیادین وزارت آموزش و پرورش از یک سو و امکان ارتباط آن با ساختار مدرسه از سوی دیگر تأکید دارد. مرکز نوآوری، در تلاش است زمینه فراگیر شدن تغییرات در مدارس پیشرو در راستای اسناد تحولی کشور و نیازهای عصر اطلاعاتی و ارتباطی را در کلیه مدارس کشور فراهم آورد.