مرکز نوآوری انیمیشن، رسانه و بازی های رایانه ای پارک علم و فناوری اردبیل

مرکز نوآوری انیمیشن، رسانه و بازی های رایانه ای پارک علم و فناوری اردبیل

رویداد‌ها۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۸
ارتباط با مرکز نوآوری انیمیشن، رسانه و بازی های رایانه ای پارک علم و فناوری اردبیل
شماره برگزارکننده
۰۹۱۴۶۱۹۴۶۴۹
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام