مرکز نوآوری اینترنت اشیاء- آیوتیک

مرکز نوآوری اینترنت اشیاء- آیوتیک

رویداد‌ها۲
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۴
ارتباط با مرکز نوآوری اینترنت اشیاء- آیوتیک
شماره برگزارکننده
۸۸۵۱۳۸۱۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی