مرکز نوآوری اینترنت اشیا - نیراسیستم

مرکز نوآوری اینترنت اشیا - نیراسیستم

رویداد‌ها۷
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۶
ارتباط با مرکز نوآوری اینترنت اشیا - نیراسیستم
شماره برگزارکننده
۰۲۱۶۶۹۱۸۱۷۸
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی