مرکز نوآوری اینترنت اشیا - نیراسیستم

مرکز نوآوری اینترنت اشیا - نیراسیستم

رویداد‌ها۱۲
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۶۸
ارتباط با مرکز نوآوری اینترنت اشیا - نیراسیستم
شماره برگزارکننده
۰۲۱۶۶۹۱۸۱۷۸
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی