مرکز نوآوری دانشگاه تبریز

مرکز نوآوری دانشگاه تبریز

رویداد‌ها۲۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۶۴
ارتباط با مرکز نوآوری دانشگاه تبریز
وبسایت
http://tobee.ir
شماره برگزارکننده
۰۴۱۳۳۳۰۷۳۵۸
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام