مرکز نوآوری وکارآفرینی الوند پلاس شهرستان گلپایگان و دانشکده فنی و حرفه ای شهرستان گلپایگان

مرکز نوآوری وکارآفرینی الوند پلاس شهرستان گلپایگان و دانشکده فنی و حرفه ای شهرستان گلپایگان

رویداد‌ها۳
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۱
ارتباط با مرکز نوآوری وکارآفرینی الوند پلاس شهرستان گلپایگان و دانشکده فنی و حرفه ای شهرستان گلپایگان
شماره برگزارکننده
۰۳۱۵۷۴۲۰۶۸۷
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی