مرکز نوآوری علم داده دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد

مرکز نوآوری علم داده دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد

رویداد‌ها۳
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۹۵
ارتباط با مرکز نوآوری علم داده دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد
شماره برگزارکننده
۰۹۱۵۱۰۲۳۵۵۱
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام