مرکز نوآوری ققنوس

مرکز نوآوری ققنوس

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۴
ارتباط با مرکز نوآوری ققنوس
شماره برگزارکننده
۰۲۱-۸۸۶۷۳۲۸۴
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره مرکز نوآوری ققنوس

/kuknos.ir/innovation-center/