مرکز نوآوری و شتابدهی (منش) سازمان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران

مرکز نوآوری و شتابدهی (منش) سازمان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران

رویداد‌ها۲
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۵
ارتباط با مرکز نوآوری و شتابدهی (منش) سازمان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران
شماره برگزارکننده
۰۹۱۴۵۵۱۸۲۶۶
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام