مرکز نوآوری و شتابدهی آذربایجان «منشأ» و شرکت ایده تا پدیده «آرتان»، مشاور استارتاپها و کارآفرینها و شرکتهای دانش بنیان

ارتباط با مرکز نوآوری و شتابدهی آذربایجان «منشأ» و شرکت ایده تا پدیده «آرتان»، مشاور استارتاپها و کارآفرینها و شرکتهای دانش بنیان
درباره مرکز نوآوری و شتابدهی آذربایجان «منشأ» و شرکت ایده تا پدیده «آرتان»، مشاور استارتاپها و کارآفرینها و شرکتهای دانش بنیان

مرکز نوآوری و شتابدهی آذربایجان «منشأ»، به عنوان اولین مرکز شتابدهی و نوآوری در وزارت بهداشت و بین دانشگاه های علوم پزشکی کشور، پس از اخذ موافقت اصولی و قبل از تکمیل فرایند ساختمانی اقدام به برگزاری رویدادهایی متناسب با اکوسیستم کارآفرینی و استارتاپی نموده است. نمونه این رویداد برگزاری اولین رویداد ملی استارتاپ ویکند سلول های بنیادی و پزشکی ایران و اولین همایش ملی تجربه می باشد.
در این راستا علاوه بر برگزاری رویداد های استاندارد، با همکاری شرکت دانش بنیان آرمان توسعه آذربایجان نوآور « آرتان»، که وظیفه مشاوره در راستای فرایندهای «منشأ» و ارائه خدمات ایده تا پدیده برای شرکت ها، کارآفرین ها و استارتاپ ها و با پیشنهاد و حمایت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز از بهمن ماه 1395 اقدام به طراحی رویدادهای نوین استارتاپی نموده است که نمونه های آن دو رویداد زیر می باشد.
- گپ کارآفرینی
- کافه نوآوری (Coffinnovation & Innovetivening)