«آرتان» شرکت ایده تا پدیده آرمان توسعه آذربایجان نوآور، مشاور استارتاپها و کارآفرینها و شرکتهای دانش بنیان

«آرتان» شرکت ایده تا پدیده آرمان توسعه آذربایجان نوآور، مشاور استارتاپها و کارآفرینها و شرکتهای دانش بنیان

رویداد‌ها۸
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۶۸
ارتباط با «آرتان» شرکت ایده تا پدیده آرمان توسعه آذربایجان نوآور، مشاور استارتاپها و کارآفرینها و شرکتهای دانش بنیان
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره «آرتان» شرکت ایده تا پدیده آرمان توسعه آذربایجان نوآور، مشاور استارتاپها و کارآفرینها و شرکتهای دانش بنیان

 شرکت  آرمان توسعه آذربایجان نوآور « آرتان»

مبدع رویدادهای نوین استارتاپی از قبیل:
- گپ کارآفرینی
- کافه نوآوری (Coffinnovation & Innovetivening)