مرکز نوآوری و شکوفایی جهاد دانشگاهی هرمزگان

مرکز نوآوری و شکوفایی جهاد دانشگاهی هرمزگان

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۱
ارتباط با مرکز نوآوری و شکوفایی جهاد دانشگاهی هرمزگان
شماره برگزارکننده
۰۷۶۳۳۶۲۰۷۲۴
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره مرکز نوآوری و شکوفایی جهاد دانشگاهی هرمزگان

مرکز نوآوری و شکوفایی حامی فعالیت های نوآورانه و کارآفرینی