مرکز نوآوری و شکوفایی دانشگاه الزهرا

مرکز نوآوری و شکوفایی دانشگاه الزهرا

رویداد‌ها۶
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳۲
ارتباط با مرکز نوآوری و شکوفایی دانشگاه الزهرا
شماره برگزارکننده
۰۲۱۸۸۶۲۶۹۶۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره مرکز نوآوری و شکوفایی دانشگاه الزهرا

مرکز نوآوری و شکوفایی الزهرا در جهت تقویت مهارت افزایی شکل گرفته است.