مرکز نوآوری و فناوری آب، محیط زیست و انرژی

مرکز نوآوری و فناوری آب، محیط زیست و انرژی

رویداد‌ها۶
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۶۵
ارتباط با مرکز نوآوری و فناوری آب، محیط زیست و انرژی
وبسایت
https://amaitc.ir
شماره برگزارکننده
۶۶۰۸۵۱۸۱
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی