مرکز نوآوری و فناوری های ورزشی دانشگاه تهران

مرکز نوآوری و فناوری های ورزشی دانشگاه تهران

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲
ارتباط با مرکز نوآوری و فناوری های ورزشی دانشگاه تهران
شماره برگزارکننده
۰۹۱۳۰۹۶۶۶۹۷
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره مرکز نوآوری و فناوری های ورزشی دانشگاه تهران

مرکز نوآوری و فناوری های ورزشی دانشگاه مجری برگزاری دوره های آموزشی با محوریت کسب و کار های نوین ورزشی