مرکز نوآوری یاس

مرکز نوآوری یاس

رویداد‌ها۱۵
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۹۲
ارتباط با مرکز نوآوری یاس
وبسایت
http://yasidea.ir/
شماره برگزارکننده
۰۲۱-۷۶۲۵۰۳۵۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره مرکز نوآوری یاس

تسهیل گر خلق و راه اندازی کار و کسب های نوپا