مرکز همایش های مجموعه فرهنگی هنری تهران

مرکز همایش های مجموعه فرهنگی هنری تهران

رویداد‌ها۷
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۳۷۸
ارتباط با مرکز همایش های مجموعه فرهنگی هنری تهران
شماره برگزارکننده
۷۷۶۴۱۱۲۵-۷۷۶۴۱۱۲۶-۰۹۱۲۵۰۲۲۰۱۶
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره مرکز همایش های مجموعه فرهنگی هنری تهران

ویژگی های دوره :

این دوره برای عموم آزاد است