مرکز پژوهشی علوم و مدیریت داده دانشگاه تهران

مرکز پژوهشی علوم و مدیریت داده دانشگاه تهران

رویداد‌ها۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۰
ارتباط با مرکز پژوهشی علوم و مدیریت داده دانشگاه تهران
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام