مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف

مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف

رویداد‌ها۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴

متاسفانه نتیجه‌ای براساس جستجوی شما یافت نشد

ارتباط با مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف
شماره برگزارکننده
۰۲۱۶۶۱۶۶۳۰۲
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی