مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف

مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف

ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴
ارتباط با مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف
شماره برگزارکننده
۰۲۱۶۶۱۶۶۳۰۲
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی