مرکز کارآفرینی دانشگاه علامه طباطبایی

مرکز کارآفرینی دانشگاه علامه طباطبایی

رویداد‌ها۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۷
ارتباط با مرکز کارآفرینی دانشگاه علامه طباطبایی
شماره برگزارکننده
۰۲۱-۴۸۳۹۲۶۵۱
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام