مرکز کارآفرینی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

مرکز کارآفرینی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

رویداد‌ها۲
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۶
ارتباط با مرکز کارآفرینی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
شماره برگزارکننده
۰۵۴۳۱۲۷۲۲۵۳
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره مرکز کارآفرینی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار