مرکز کارآفرین الوند پلاس و مرکز رشد شهرستان گلپایگان

مرکز کارآفرین الوند پلاس و مرکز رشد شهرستان گلپایگان

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۱
ارتباط با مرکز کارآفرین الوند پلاس و مرکز رشد شهرستان گلپایگان
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره مرکز کارآفرین الوند پلاس و مرکز رشد شهرستان گلپایگان

مرکز کارآفرینی الوند پلاس با هدف بستر سازی کارآفرینی و ارائه خدمکات کارآفرینی می باشد