مرکز کارآفرین الوند پلاس و مرکز رشد شهرستان گلپایگان

مرکز کارآفرین الوند پلاس و مرکز رشد شهرستان گلپایگان

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۱

متاسفانه مشکلی در بارگزاری اطلاعات رخ داده است، لطفا در صورت تکرار با پشتیبانی ایوند تماس بگیرید.

ارتباط با مرکز کارآفرین الوند پلاس و مرکز رشد شهرستان گلپایگان
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره مرکز کارآفرین الوند پلاس و مرکز رشد شهرستان گلپایگان

مرکز کارآفرینی الوند پلاس با هدف بستر سازی کارآفرینی و ارائه خدمکات کارآفرینی می باشد