مرکز کار و نوآوری  دانشگاه سمنان

مرکز کار و نوآوری دانشگاه سمنان

درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۰
ارتباط با مرکز کار و نوآوری دانشگاه سمنان
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره مرکز کار و نوآوری دانشگاه سمنان

مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه سمنان