پردیس ایرانیان

ارتباط با پردیس ایرانیان
درباره پردیس ایرانیان

موسسه آموزشی پژوهشی پردیس ایرانیان 
برگزار کننده دوره های آموزشی با ارائه گواهینامه از دانشگاه آزاد اسلامی

مریم دهقان
مدیر بازاریابی موسسه
dehghan@pardisiranian.ir