پارک موزه علوم زمین

پارک موزه علوم زمین

رویداد‌ها۳
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۲
پنج‌شنبه ۲۸ آذر

همایش زمین شناسان ایرانی

  • مشهد
  • از ۱۸,۰۰۰ تومان
آواتارپارک موزه علوم زمین
سه‌شنبه ۳۰ مهر

Sequence stratigraphy Workshop

  • مشهد
  • از ۱۰۰,۰۰۰ تومان
آواتارپارک موزه علوم زمین
پنج‌شنبه ۱۱ مهر

همایش زمین شناسان ایرانی

  • مشهد
  • از ۱۸,۰۰۰ تومان
آواتارپارک موزه علوم زمین
ارتباط با پارک موزه علوم زمین
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام