مشاهده گر کسب و کار و بازاریابی

مشاهده گر کسب و کار و بازاریابی

رویداد‌ها۲
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴۹
ارتباط با مشاهده گر کسب و کار و بازاریابی
شماره برگزارکننده
۰۹۰۳۵۴۱۳۹۱۴
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره مشاهده گر کسب و کار و بازاریابی

مشاهده گر کسب و کار و بازاریابی سعی در نشر تجربیات واقعی در حوزه بازاریابی بین المللی و بازاریابی بی تو بی دارد و علاقه مندان از طریق کانال شبکه های اجتماعی، تجربیات موفقیت آمیز و یا پر شکست در حوزه بازاریابی بین المللی یا بازاریابی بی تو بی را میتوانند دنبال نمایند.