مشاوران روشنگر فردای ایرانیان

مشاوران روشنگر فردای ایرانیان

رویداد‌ها۳۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴۶۹
ارتباط با مشاوران روشنگر فردای ایرانیان
شماره برگزارکننده
۸۸۷۵۰۵۶۸
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره مشاوران روشنگر فردای ایرانیان

اولین Business school رسمی با مجوز وزارت کار و امور اجتماعی

بنیانگذار استاندارد MBA حرفه‌ای در وزارت کار

بنیانگذار و طراح دوره‌های mini MBA کشور

طراح اولین بسته آموزشی تلفیقی در حوزه مدیریت

دارای رتبه درجه یک (ب) آموزشی از مؤسسه کار و تأمین اجتماعی