مشاورین انفورماتیک بینا

مشاورین انفورماتیک بینا

رویداد‌ها۳
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۱
ارتباط با مشاورین انفورماتیک بینا
شماره برگزارکننده
۰۲۱-۸۸۸۰۷۷۲۴
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره مشاورین انفورماتیک بینا

شرکت مشاورین انفورماتیک بینا رایانه پژوهش